Tylko u nas:
  • kredyt na dowolny cel
  • gotwka do 150 000 z


Szczegowe informacje o kredycie, dostpne s w oddziaach Banku, placwkach agencyjnych Banku, infolinii Banku 801 321 123 oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Koszt poczenia wg. stawki operatora. Infolinia jest dostpna w dni robocze w godz. 8.00-19.00. Dostpno produktu oraz warunki kredytowania uzalenione s od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolnoci kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materia ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank BG BNP Paribas Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadajcy NIP 526-10-08-546 oraz kapita zakadowy w wysokoci 84 238 318 z, w caoci wpacony.

Wypenij formularz. My oddzwonimy.

  • Wypenij formularz kontaktowy. Przedstawiciel banku skontaktuje si z Tob aby ustali wszystkie szczegy


Szczegowe informacje o kredycie, dostpne s w oddziaach Banku, placwkach agencyjnych Banku, infolinii Banku 801 321 123 oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Koszt poczenia wg. stawki operatora. Infolinia jest dostpna w dni robocze w godz. 8.00-19.00. Dostpno produktu oraz warunki kredytowania uzalenione s od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolnoci kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materia ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank BG BNP Paribas Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadajcy NIP 526-10-08-546 oraz kapita zakadowy w wysokoci 84 238 318 z, w caoci wpacony.